Tücsökmosoly Egyesület

A Tücsökmosoly Egyesületet 2017-ben hozta létre Cseke Szabolcs családtagjaival és barátaival.

Elnökünk bemutatása

Cseke Szabolcs „Tücsökszabi” zenepedagógus, népzenész. Évek óta heti rendszerességű óvodai zenés fejlesztő órák (Tücsökszabi Zeneovi), baba-mama klubok (Tücsökszabi Babamóka), interaktív gyerekkoncertek, valamint egyéni és csoportos zeneterápiás foglalkozások szereplője. Számos gyerekdal szerzője.

Önmagáról

Hangszeres, énekes, játékos készségfejlesztő foglalkozásokat, gyerekkoncerteket, és interaktív, vidám mókákat tartok óvodás és kisiskolás gyermekek számára. Ehhez a hátteret énektanári és gyermekvédelmi tapasztalataim, népzenész és gyermektáncházas múltam, széleskörű hangszerismeretem biztosítják. Dalaimmal igyekszem egy szép, örömteli világot teremteni a szülők, a gyerekekés önmagam számára. Célom a gyermekeket játszva tanítani, érdeklődésüket felkelteni a zene, a hangszerek iránt.

Hitvallása

„Ha egy speciális gyermekotthonban a 16-17 éves, droggal érintett srácokat lehet szép szóval jó irányba terelni, akkor hiszem, tudom, hogy az óvodások is gyönyörűen megértik a mosolyt, a csendes kérést. Szükségtelen tehát katonai vezényszavakkal, véget nem érő fegyelmezéssel kordában tartani őket.” TücsökSzabival kiengedhetik a gőzt, játszhatnak felszabadultan, az önmegvalósítás és az alkalmazkodás arányait önállóan tapasztalhatják meg. A zene és a közös dalolás gyógyító, fejlesztő, teremtő ereje mindezt egy valóságos varázslattá alakítja.

Az egyesület célja

A karitatív, a humanitárius szellemiség ápolása, a szociális, oktatási, kulturális és közösséget támogató, a közösség érdekeit mentő, ápoló éltető, a tehetségeket segítő, a környezetkultúrát serkentő feladatok ellátása. Nevelés, oktatás, integráció, képességfejlesztés, tehetséggondozás, felzárkóztatás, ismeretterjesztés. Mosolyt csalni a gyerekek arcára, nekik ajándékozni az együtt éneklés örömét. A mélyszegénységben, vagy állami gondoskodásban élő gyerekekkel elhitetni, hogy ők is értékesek, hasznos tagjai lehetnek társadalmunknak, boldogulhatnak az életben. A magyar népdalkincs, a hangszeres népzene, mondókavilág és autentikus mozgássorok átadása, a gyermekek hangszerekkel való megismertetése.

Az egyesület tevékenysége

 • Kiemelkedő tehetségek felfedezése, képzésének elősegítése,
 • Tehetséges gyermekek utaztatása, szereplésének megszervezése,
 • „Tücsökszabi” kis csoportos zenei készségfejlesztő foglalkozások, valamint gyermekrendezvényeken, fesztiválokon nagyobb volumenű előadások szervezése, lebonyolítása Kárpát-medence szerte,
 • zenetáborok rendezése, határon innen és túl,
 • Egy, vagy több közösségi hely kialakítása, működtetése, fenntartása, ennek felszerelése,
 • Elszigetelt régiókba való eljutás, roma közösségek bevonása a programba,
 • Az együtt éneklés, zenélés személyiségfejlesztésben, gyógyításban való alkalmazása csoportokban, intézményekben, kórházakban.
 • Hangterápiás foglalkozások lebonyolítása,
 • A foglalkozásvezetők díjazása, képzésének támogatása,
 • Hangszerek, kották beszerzése, eljuttatása rászoruló tehetségekhez,
 • Hangszerek, kották beszerzése, felhasználás az egyesület alaptevékenységének ellátásához,
 • A Kárpát-medencei szórványmagyarsággal való kapcsolatok kialakítása, az ottani gyerekek, óvodák, iskolák, közösségek segítése, zenei irodalommal, eszközökkel, hangszerekkel való ellátása. A határon túli tehetséges gyerekek oktatásának megszervezése, finanszírozása, a családok utaztatása,
 • A szórványban élők magyarságtudatának erősítése a népzene, néptánc, népmesék, népi színjátszás segítségével,
 • A történelmi egyházak által létrehozott közösségekkel való együttműködés,
 • Sérült, fogyatékkal élő, otthon, vagy kórházban lévő beteg gyerekek jó kedv-re kerekítése, gyógyulásának, rehabilitációjának elősegítése a zenés foglalkozásokkal,
 • Az óvodákkal, családi napközikkel, iskolákkal, védőnői hálózattal, gyermekjóléti szolgálatokkal, egyházi fenntartású gyermekvédelmi intézményekkel, a kormányhivatalok által működtetett gyermekotthonokkal, gyermekvédelmi szakszolgálatokkal, művelődési intézményekkel való együttműködés kialakítása, előadások szervezése, lebonyolítása, finanszírozása,
 • A tudatos életet segítő, önfejlesztő, öngyógyító módszerek, spirituális gyógyítások, mentális, közérzetjavító technikák, hang-, zeneterápiás eljárások, vala-mint meditációs szisztémák elsajátítása, gyakorlása és továbbadása . A felsorolt módszerek alapján önmagunk fejlesztése, majd saját technikák kialakítása és azok gyakorlása és megismertetése az emberek széles köreivel. Olyan alkotóműhelyek létrehozása, amelyben lehetőség nyílik arra, hogy a hasonló érdeklődésű emberek átadhassák ismereteiket és tudásaikat egymásnak, ezáltal segítve a bennük rejlő képességek fejlesztését és másokkal való megismertetését a kultúra, a személyiségfejlesztés és a közösségre való nevelés módszereivel. Önmagunk és mások fejlődésének segítése, valamint segítségnyújtás és példamutatás az embertársainknak,
 • amatőr színhátszókör létrehozása, működtetése; a színjátszásban tehetséges gyermekek és felnőttek összefogása¸ színvonalas szórakoztató színdarabok feldolgozása és rendezése, ezek bemutatása; településeken (iskolákban, óvodákban, nyugdíjas klubokban, egyéb szakmai civil szervezetekben, a szervezetek meghívására és / vagy azokkal együttműködve) ünnepségek, rendezvények támogatása.